Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2018

Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2018

 

Trường ĐH khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Danh sách thí sinh dự tuyển (Xem file đính kèm)

2. Lịch phỏng vấn:

     Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân khi dự phỏng vấn.

Stt Khoa Lịch phỏng vấn Địa điểm
1.       Toán – Tin học 8 giờ 30 26/4/2018 P. F009
2.       Vật lý – Vật lý kỹ thuật 8 giờ 30 26/4/2018 VP Khoa VL-VLKT
3.       Khoa Hóa 9 giờ 30 26/4/2018 VP Khoa Hóa I59A
4.       Khoa Sinh 8 giờ 30 26/4/2018 F 109
5.       Khoa Địa chất  14 giờ 00  26/4/2018 P. CO5

 3. Các tiêu chí xét tuyển:

  • Căn cứ trên chỉ tiêu và khả năng đào tạo của Khoa.
  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu
  • Khả năng làm việc theo nhóm
  • Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn)
  • Kỹ năng viết
  • Khả năng phân tích vấn đề
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký) 

 

Đặng Thị Phương Thảo