Lịch thi giữa kỳ môn Triết Sau đại học tháng 8/2017

Lịch thi giữa kỳ môn Triết Sau đại học tháng 8/2017

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

(Chương trình không chuyên dành cho HV SĐH)

                                                                                                        

Khóa học từ ngày: 01/8/2017 – 09/9/2017

Ngày thi giữa kỳ: 15g30, ngày 19/8/2017 

                                                                                                        

Lưu ý:                                                                                             

Học viên phải xuất trình thẻ học viên hoặc giấy chứng minh nhân dân cho Giáo viên coi thi.                                                                                   

Ghi đúng số báo danh trong danh sách dưới đây vào ô số báo danh giấy làm bài thi (không phải mã số học viên)                                                                                  

Các thông tin của học viên (họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh) nếu bị sai, hay chưa có ngày tháng năm sinh, nơi sinh học viên sẽ điều chỉnh ngay trong danh sách thi tại phòng thi .                                                                     

Học viên phải có mặt tại phòng thi: lúc 15g15 ngày 19/8/2017                                                                                

Đi đúng phòng thi phân bố như sau:                                                                                  

                              Phòng C22   : học viên có số báo danh từ T 001 đến T 050                                                                         

                              Phòng C23   : học viên có số báo danh từ T 051 đến T 100                                                                         

                              Phòng C31   : học viên có số báo danh từ T 101 đến T 150                                                                         

                              Phòng C32   : học viên có số báo danh từ T 151 đến T 200                                                                         

                              Phòng C33   : học viên có số báo danh từ T 201 đến T 250                                                                         

                              Phòng C42   : học viên có số báo danh từ T 251 đến T 300                                                                         

                              Phòng C43   : học viên có số báo danh từ T 301 đến T 350     

 

Danh sách đính kèm tại đây