Lịch xe đi cơ sở Linh Trung năm học 2018 – 2019

Lịch xe đi cơ sở Linh Trung năm học 2018 – 2019

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Theo kế hoạch năm học 2018-2019, Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung, từ 20/8/2018 như sau:

Các chuyến đi cơ sở Linh trung:     6g30, 8g20, 11g30.

Các chuyến về cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ:      11g15, 12g15, 16g15, 17g15.

Trân trọng./.

File đính kèm!