Lịch xe đi cơ sở Linh Trung – Thủ Đức từ 14/12/2020

Lịch xe đi cơ sở Linh Trung – Thủ Đức từ 14/12/2020

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Trường thông báo lịch xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung như sau:

*  Từ 14/12/2020 – 19/12/2020, xe trường chạy:

      – Các chuyến đi cơ sở Linh trung:     6g30, 8g20, 11g30.

      – Các chuyến về cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ:      11g15, 16g15, 17g15.

Thứ bảy: Chuyến đi 6g30, 11g30; Chuyến về 11g15, 16g15

*  Từ 21/12/2020, xe trường chạy trở lại bình thường:

     – Các chuyến đi cơ sở Linh trung:     6g30, 8g20, 11g30.

     – Các chuyến về cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ:      11g15, 12g15, 16g15, 17g15.

Trân trọng ./.