Lưu ý các mốc thời gian đối với sinh viên Khóa 2020 – chương trình đại trà

Lưu ý các mốc thời gian đối với sinh viên Khóa 2020 – chương trình đại trà
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2020-2021 

CHO TÂN SINH VIÊN CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ KHÓA TUYỂN 2020

 

STT Ngày Nội dung thực hiện
1 ngày 10/10/2020 và sáng 11/10/2020 Các Khoa tổ chức sinh hoạt và giới thiệu ngành học cho sinh viên theo lịch. Ngoài ra các ngành Toán học, Vật lý học, Hóa học, Công nghệ thông tin sẽ giới thiệu về chương trình cử nhân tài năng cho sinh viên.
2 15g00, ngày 10/10/2020 Xem lịch thi chi tiết Anh văn đầu khóa trên website trường: https://hcmus.edu.vn/daotao, chọn mục Thông báo, chọn file: “Xem danh sách thi tiếng Anh văn đầu khóa – Khóa 2020″
3 từ 12giờ 50, 11/10/2020 Dự thi Anh văn đầu khóa (theo ca thi trong danh sách thi).
4 17g00, ngày 11/10/2020 Xem thời khóa biểu cá nhân trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP) 
5 12/10/2020 Bắt đầu HK1/2020-2021
6 9g00 ngày 16/10/2020  – Xem kết quả thi Anh văn đầu khóa trên website trường
 – Xem thời khóa biểu học phần Anh văn trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP) 
7 16/10-17/10/2020  – Đăng ký học phần Tin học cơ sở trên Portal trường (các ngành Sinh, CNSH, Địa chất, KT Địa chất, Hải dương, Hóa, Kỹ thuật hạt nhân, Toán, CN vật liệu, Vật lý y khoa ) theo thông báo chi tiết trên website trường: https://.hcmus.edu.vn
8 17/10 -18/10/2020 Phổ biến các quy chế, nội quy trong nhà trường
9 19/10/2020 Bắt đầu HK1/2020-2021 các môn Anh văn, Tin học cơ sở
10 Trong hai tuần lễ đầu kể từ ngày 12/10/2020  – SV phải thường xuyên theo dõi thông báo trên https://hcmus.edu.vn/daotao.
 – SV theo dõi thời khóa biểu trên Portal để nắm thông tin trong trường hợp đổi TKB.
 – SV các lớp chương trình đặc biệt gồm Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt – Pháp: xem TKB học trên website Khoa
     
* Giờ của các tiết học tại Linh Trung   * Giờ của các tiết học tại 227 Nguyễn Văn Cừ  
Tiết bắt đầu Giờ bắt đầu Buổi   Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
1 7 giờ 30 Sáng   Tiết 1 : 6g40-7g30 Tiết 7 : 12g30-13g20 Tiết 13 :18g00-18g50
2 8 giờ 20 Sáng   Tiết 2 : 7g30-8g20 Tiết 8 : 13g20-14g10 Tiết 14: 18g50-19g40
3 9 giờ 20 Sáng   Tiết 3 : 8g30-9g20 Tiết 9 : 14g20-15g10 Tiết 15: 19g40-20g30
3,5 9 giờ 45 Sáng   Tiết 4 : 9g20-10g10 Tiết 10: 15g10-16g00  
4 10 giờ 10 Sáng   Tiết 5 : 10g20-11g10 Tiết 11: 16g10-17g00  
5 11 giờ 10 Sáng   Tiết 6 : 11g10-12g00 Tiết 12: 17g00-17g50  
6 12 giờ 30 Chiều        
7 13 giờ 20 Chiều        
8 14 giờ 20 Chiều        
8,5 14 giờ 45 Chiều        
9 15 giờ 10 Chiều        
10 16 giờ 10 Chiều