MAMM 2024 – HO CHI MINH CITY, VIETNAM – The 7th Conference on Microactuators, Microsensors and Micromechanisms

Hội nghị quốc tế về Thiết bị truyền động vi mô, cảm biến vi mô và cơ chế vi mô (MAMM) là một chuỗi các hội nghị chuyên đề quốc tế tập trung vào các chủ đề về công nghệ vi mô và hệ thống tuân thủ vi mô. MAMM2024 là Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Thiết bị truyền động vi mô, cảm biến và vi cơ khí sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2024. Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của IFToMM (Liên đoàn Quốc tế Xúc tiến Cơ khí và Máy móc Khoa học).

Thông tin chi tiết về Hội nghị.

Hội nghị tạo cơ hội cho các nhà khoa học, tiến sĩ. sinh viên, sinh viên, chuyên gia trong ngành và đại diện truyền thông cùng nhau trao đổi ý tưởng, kiến thức liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ hệ thống vi mô, hệ thống y sinh, ứng dụng điều khiển và IoT trong thế giới vi mô. Các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, ngành công nghiệp, học viên và sinh viên từ tất cả các quốc gia đều được chào đón tham gia và gửi bài viết về các chủ đề hội nghị.

P.QHĐN.