Thẻ: Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 2021
Bài viết

Chương trình đào tạo Khóa 2021

Sinh viên click vào dòng chữ phía trên để xem file ↑ Sau đó click vào ngành học cần xem ↓     CTDT_K2021_Khoa hoc du lieu_cap nhat CTDT_K2021_Hoa hoc_cap nhat CTDT_K2021_Hai duong hoc_cap nhat CTDT_K2021_Sinh hoc_cap nhat CTDT_K2021_Cong nghe sinh hoc_cap nhat CTDT_K2021_Cong nghe vat lieu_cap nhat CTDT_K2021_Ky thuat dien tu vien thong_cap nhat...

Chương trình đào tạo Khóa 2020
Bài viết

Chương trình đào tạo Khóa 2020

Sinh viên click vào dòng chữ phía trên để xem file ↑ Sau đó click vào ngành học cần xem ↓ CTDT_K.2020_Ky thuat dien tu – VT_cap nhat CTDT_K.2020_Dia chat hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Cong nghe ky thuat moi truong_cap nhat CTDT_K.2020_Ky thuat hat nhan_cap nhat CTDT_K.2020_Sinh hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Vat ly hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Khoa hoc moi truong_cap...