Tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020

Tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020
Kính chào quý Thầy/Cô.

           Thực hiện theo công văn số 91/HĐGSNN-VP ngày 16/6/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước V/v tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020.

          
           Phòng Tổ chức  – Hành chính xin thông báo Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2020 sẽ diễn ra như sau:

                   – Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.
                   – Thời gian: 8h00-11h30, thứ Bảy, ngày 20/6/2020.
 
 
Trân trọng./.