TB kết quả đăng ký SHCD CK NH 2019-2020

TB kết quả đăng ký SHCD CK NH 2019-2020

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 38 /TB-KHTN   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa

Năm học 2019 – 2020

 

 

     Theo thông báo 36/TB-KHTN ra ngày 22/6/2020 Nhà trường thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2019-2020 đến sinh viên như sau:

       I. Kết quả

        1. Danh sách đăng ký:

             o    Chuyên đề 1: danh sách đăng lý

                  – Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp CKI_05 sẽ chuyển sang học cùng lớp CKI_04 học tại Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ lúc 7g30-11g ngày 26/07/2020.

            o    Chuyên đề 2: Theo danh sách đăng ký tại Khoa

  1. Địa điểm học chuyên đề 1: Giảng đường 2, cơ sở 1 ( 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM).
  2. Thời gian học:
  • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
  • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

     II.Phương thức điểm danh

         Sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

    **Lưu ý:

  • Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.
  • Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.
  • Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề (chuyên đề 1 của Trường và chuyên đề 2 của Khoa) . Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.
  • Để buổi học diễn ra hiệu quả và giúp Sinh viên có thể tạo cho mình một sơ yếu lý lịch (CV) chuyên nghiệp và ấn tượng, nhà trường khuyến khích Sinh viên có thể dùng email Sinh viên gửi một sơ yếu lý lịch (CV) và thư xin việc (Cover letter) gửi cho một vị trí việc làm cụ thể, gửi kèm mô tả công việc (job description) mà SV muốn được nhận, qua địa chỉ mail congtacsinhvien@hcmus.edu.vn với tên file và tiêu đề [MSSV]_CKI_mã lớp học SV đăng ký trước khi lớp học diễn ra ít nhất 1 ngày hoặc sau buổi học để báo cáo viên góp ý chỉnh sửa.
  • Sinh viên tham gia đầy đủ hai chuyên đề có thể thực hiện khảo sát online về công tác tổ chức và chất lượng nội dung các chuyên đề SHCD cuối khóa NH 2019-2020 tại website:http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest để được cộng thêm 2 điểm rèn luyện (Mục 2.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020).

 

     Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020.

 

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương