TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân cuối khóa, năm học 2020-2021( cập nhật 09/4)

TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân cuối khóa, năm học 2020-2021( cập nhật 09/4)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 20/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân cuối khóa, năm học 2020-2021

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2020-2021 thực hiện theo thông báo 18/TB-KHTN ra ngày 15/03/2021 như sau:

1.Danh sách đăng ký: – danh sách đợt 1

                                    – danh sách đăng ký bổ sung và học lại

– Đối với sinh viên đăng ký học lớp CKI_5 sẽ chuyển từ hội trường I sang học tại phòng C33, Nguyễn Văn Cừ cùng thời gian.

– Đối với sinh viên đăng ký học lớp CKI_8 sẽ chuyển từ Giảng đường 2 sang học tại phòng C33, Nguyễn Văn Cừ cùng thời gian.

 1. Nội dung sinh hoạt:
 • Những vấn đề cần lưu ý trong Luật lao động.
 • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm
 1. Địa điểm học:
 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 1. Thời gian học:
 • Sáng: Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30
 1. Phương thức điểm danh

       Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,  Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

*Lưu ý:

  +    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +    Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương