TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 2020-2021 ( cập nhật 09/12)

TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 2020-2021 ( cập nhật 09/12)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 91/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021 thực hiện theo thông báo 87/TB-KHTN ra ngày 16/11/2020 như sau:

       1.Danh sách đăng ký: danh sách đính kèm

 Do tình hình dịch bệnh đang lây lan ngoài cộng đồng nên để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên nên lịch học SHCD có thay đổi như sau:
    – Các lớp học ngày 05/12/2020 sẽ chuyển sang ngày 26/12/2020 cùng thời gian buổi học.
    – Các lớp học ngày 12/12/2020 (bao gồm cả lớp bổ sung) sẽ chuyển sang ngày19/12/2020 cùng thời gian buổi học.
    – Các lớp sáng ngày 13/12/2020 học ở Linh Trung sẽ chuyển sang sáng ngày 27/12/2020 cùng thời gian buổi học và cùng cơ sở.
   

– Các lớp chiều ngày 13/12/2020 học ở Nguyễn Văn Cừ sẽ chuyển sang chiều ngày 20/12/2020 cùng thời gian buổi học và cùng cơ sở.

          -Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh nên địa điểm các phòng học mỗi buổi có điều chỉnh. SV cần xem chi tiết phòng học theo danh sách đính kèm phía trên trước khi đi học.

           2. Lịch học: lịch cụ thể

           3. Nội dung sinh hoạt: 1 buổi gồm 3 nội dung:

 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2019
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ
 • Thông tin về Đoàn – Hội.
  4.Địa điểm học:
 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

  5.Thời gian học:
 • Sáng: Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

  6.Phương thức điểm danh

       Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,  Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

*Lưu ý:

  +    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +    Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương