TB V/v thực hiện bài kiểm tra và khảo sát đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2023-2024

TB V/v thực hiện bài kiểm tra và khảo sát đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

V/v thực hiện bài kiểm tra và khảo sát đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2023-2024

Trường ĐH Khoa học tự nhiên thông báo về việc thực hiện bài kiểm tra  và khảo sát Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2023-2024, như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 đã tham gia đầy đủ chuyên đề A đợt sinh hoạt công dân cuối khóa (danh sách đã tham gia)
 2. Hình thức:
 • Sinh viên tham gia SHCD cuối khóa chuyên đề A năm học 2023-2024 sẽ thực hiện bài kiểm tra  và khảo sát trực tuyến theo link https://forms.office.com/r/9az9kayJYw
 • Tổng số câu hỏi kiểm tra và khảo sát: 33 câu.
 • Thời gian thực hiện: 20 phút
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra và khảo sát 1 lần duy nhất.
 1. Thời gian thực hiện:
 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2023.
 • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 1. Công nhận kết quả:
 • Sinh viên được đánh giá là đạt khi trả lời đúng tối thiểu 18/25 câu hỏi.
  – Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ đợt SHCD sẽ bị -20 ĐRL trong HK2/2023-2024.
  – Sinh viên tham gia đầy đủ đợt SHCD nhưng không thực hiện bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra không đạt sẽ bị -10 ĐRL trong HK2/2023-2024.

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.