TB về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2020-2021

TB về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số: 18/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

  

THÔNG BÁO

Về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2020-2021

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa năm học 2020-2021 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2017 trở về trước (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2018 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).
 2. Địa điểm:Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM 
 3. Nội dung sinh hoạt:
 • Chuyên đề 1: 

Nội dung 1: Những vấn đề cần lưu ý trong Luật Lao động

Nội dung 2: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

 • Chuyên đề 2: 

Nội dung 1: Giới thiệu về các cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu

Nội dung 2: Định hướng nghề nghiệp, tạo động lực sau khi ra trường

 1. Lịch cụ thể:

Lịch chi tiết:

Lưu ý:  Riêng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sẽ sinh hoạt theo lịch riêng của Khoa (Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể sau).  Các sinh viên còn lại xem và đăng ký theo lịch sinh hoạt chung của nhà trường.

 • Chuyên đề 2: các Khoa sẽ tự tổ chức chuyên đề này nên sinh viên tham gia sinh hoạt theo thông báo của từng Khoa.
 1. Kiểm tra

Kết thúc thời gian sinh hoạt chuyên đề 1, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

 •  Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tính (online).
 •  Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo của Nhà trường.
 1. Thời gian học
 • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30
 1. Hình thức đăng ký

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký tham gia sinh hoạt chuyên đề 1 trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

Sinh viên có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp với mình. Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện việc dồn lớp.

 • Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây
 • Thời gian đăng ký: từ 10g00 ngày 15/3/2021 đến 23g30 ngày 28/03/2021
 • Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 30/03/2021

Lưu ý: SV không đăng ký các buổi trùng với lịch học chuyên đề của Khoa. Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 1. Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

Sinh viên tham gia chuyên đề của khoa sẽ được điểm danh theo phương thức do khoa quy định. Danh sách sẽ được chuyển về P.CTSV để đánh giá Điểm rèn luyện cho sinh viên.

 • Lưu ý:

+ Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+ Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+ Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+ Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

 

Nơi nhận:

–     Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương