Thời khóa biểu Tin học cơ sở – Khóa 2021 ĐHCQ

Thời khóa biểu Tin học cơ sở – Khóa 2021 ĐHCQ

Lưu ý:

Học phần Tin học cơ sở bắt đầu học từ tuần lễ 25/10/2021

Hình thức học: Trực tuyến

 

Thông tin người hỗ trợ (nếu sv cần giúp đỡ trong thời gian học):
Cô: Trương Thị Kim Hồng Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên A: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. HCM T: +84.028 3835 1056, Ext: 120 - M: 090 835 3572 Email: ttkhong@csc.hcmus.edu.vn