Thông báo cảnh cáo học vụ và buộc thôi học HK2/2019-2020)

Thông báo cảnh cáo học vụ và buộc thôi học HK2/2019-2020)

THÔNG BÁO

(Về việc cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên bậc đại học

và cao đẳng hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2019-2020)

                                       

Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy về việc xét cảnh cáo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên (SV) có học lực kém như sau:

  1. Cảnh cáo học vụ

Sinh viên bị cảnh cáo học vụ nếu vi phạm trong những trường hợp sau:

­ Điểm trung bình chung học tập một học kỳ dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4,0.

­ SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư có số tín chỉ tích lũy trong học kỳ trước nhỏ hơn 6 tín chỉ.

  1. Bị buộc thôi học:

          – SV bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

                  * Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học.

                  * Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên (có điểm trung bình chung học kỳ bằng 0).

                  * Bị cảnh cáo học vụ trong ba học kỳ liên tiếp.

          – Do ảnh hưởng của dịch Covid_19, sinh viên (đang trong tiến độ) bị Buộc thôi học và có đăng ký học phần ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ được xét là Cảnh cáo học vụ

          – SV thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của Trường. Trường sẽ thông báo về địa phương và gia đình chậm nhất một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học.

  1. Niêm yết danh sách cảnh cáo học vụ và buộc thôi học

– Danh sách SV bậc Đại học K.2018, 2019: được niêm yết tại bảng thông báo phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

– Danh sách SV bậc Đại học K.2017 trở về trước: được niêm yết tại bảng thông báo văn phòng Khoa.

– Danh sách SV bậc Cao đẳng: được niêm yến tại bảng thông báo văn phòng Khoa CNTT.

– Thời gian giải quyết khiếu nại: Trường sẽ giải quyết khiếu nại của SV từ ngày 05/6/2020 đến 22/6/2020 trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu, sáng: 8giờ00–11giờ30, chiều: 13giờ30 – 16giờ30) tại các địa điểm như sau:

  • Đối với SV bậc Đại học K2018, 2019: liên hệ tại cơ sở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM hoặc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.
  • Đối với SV bậc Đại học K.2017 trở về trước và bậc Cao đẳng: liên hệ tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM./.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG