Thông báo chương trình học bổng du học tại Hàn Quốc “Pony Chung Invitation Scholarship Program” năm 2018(Dành cho SV đã nhận học bổng Pony Chung)

Thông báo chương trình học bổng du học tại Hàn Quốc “Pony Chung Invitation Scholarship Program” năm 2018(Dành cho SV đã nhận học bổng Pony Chung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    17    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng du học tại Hàn Quốc “Pony Chung Invitation Scholarship Program” năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Ứng viên đã được nhận học bổng Pony Chung từ năm 2007 đến năm 2017;
 • Ứng viên đã tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy tập trung;
 • Ứng viên phải vượt qua được vòng xét tuyển của Đại học Korea, tham khảo các ngành đào tạo sau đại học của Đại học Korea tại địa chỉ: http://graduate2.korea.ac.kr/gradeng/department/major.do ;
 • Ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu xin visa du học đến Hàn Quốc.
 1. Số lượng: 01 suất.
 2. Thời hạn học bổng: 02 năm (từ 01/9/2018 đến 31/8/2020)
 3. Giá trị học bổng:
  • Phí nhập học và học phí (được tài trợ toàn bộ).
  • Sinh hoạt phí hàng tháng (bao gồm tiền thuê nhà): KRW 900.000/ tháng (được cấp hàng tháng);
  • 01 vé máy bay khứ hồi, hạng phổ thông (Tp. Hồ Chí Minh đến Hàn Quốc);
  • Chi phí in ấn luận văn: tối đa là KRW 500.000 (dựa trên thực tế, cấp 01 lần).
 4. Điều kiện duy trì học bổng:
  • Theo quy định của Khoa Sau đại học của Đại học Korea, sinh viên phải đạt GPA từ 3.5 trở lên.
  • Sinh viên phải hoàn thành chương trình học trong vòng 2 năm.
 5. Hồ sơ gồm:
  • Phiếu đăng ký (theo mẫu), có dán ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng;
  • Giấy chứng nhận được trao học bổng Pony Chung (bản photo);
  • Thư giới thiệu của giảng viên bậc đại học (không có mẫu);
  • Bằng tốt nghiệp Đại học (photo có công chứng và dịch sang tiếng Anh);
  • Bảng điểm bậc Đại học, thể hiện rõ điểm trung bình với mức điểm trên các thang điểm như sau: trên 3.5/4.5, 3.36/4.3, 3.14/4.0, 85/100 (dịch sang tiếng Anh);
 • Lý lịch khoa học và Kế hoạch học tập (không có mẫu);
 • Bảng chính Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEFL(PBT) 550; TOEFL(CBT) 210; TOEFL(iBT) 80; TEPS 600; IELTS 5.5; TOPIK trình độ 3 trở lên;
 • Phiếu cam kết “Release of Information Form” (theo mẫu);
 • Bản photo hộ chiếu (trang có ảnh);
 • Bản photo Hộ khẩu gia đình (có dịch và công chứng);

Lưu ý: toàn bộ hồ sơ phải được đánh máy bằng tiếng Anh; các văn bản bẳng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc, có công chứng.

              

 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 07/03/2018 (Thứ tư) tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam