[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 – Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 – Đại học Quốc gia Singapore (NUS)
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin chương trình như sau:


1. Mục đích:
Chương trình tập trung các sinh viên tài năng, nhiệt huyết đến từ các trường đại học châu Á, tham gia thảo luận và đưa ra giải pháp cho các vấn đề chung của khu vực. Chủ đề của chương trình năm 2023 là “Bền vững và Biến đổi khí hậu”. Ngoài ra, khi tham gia chương trình, sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm liên quan đến kinh tế tuần hoàn, năng lượng, tư duy thiết kế và tổng quan mô hình kinh doanh xã hội.

2. Thời gian và địa điểm:
Chương trình dự kiến kéo dài 05 tuần, từ ngày 05/6 – 03/7/2023, trong đó:
● Từ ngày 05 – 09/6/2023: Tại NUS
● Từ ngày 12/6 – 03/7/2023: Trực tuyến

3. Chi phí: Sinh viên được chọn sẽ được miễn phí phí tham dự và chỗ ở tại NUS, các chi phí còn lại do sinh viên chi trả.

4. Điều kiện dự tuyển: Sinh viên năm 3 trở lên từ tất cả các ngành:
● Có thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
● Trình độ tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng viết và nói.
● Sinh viên cam kết tham gia đầy đủ chương trình.

5. Hồ sơ dự tuyển:

● Bảng điểm tiếng Việt do đơn vị đào tạo cấp.
● Bản sao trang thông tin hộ chiếu (không cần công chứng).
● Sơ yếu lý lịch tiếng Anh.
● Tiểu luận tiếng Anh từ 750-1000 từ với chủ đề “How can social media promote sustainability on campus?”
● Minh chứng các hoạt động ngoại khóa và thành tích đạt được.
● Minh chứng trình độ ngoại ngữ (nếu có)

 Thư giới thiệu từ Khoa/GVHD
 
6. Quy trình nộp hồ sơ:
SV gửi bản cứng đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5), đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 20/2/2023 (thứ Hai)
Lệ phí hồ sơ: 200.000 VNĐ