Thông báo_Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa đông 2022-2023 ĐH Bayreuth, Đức

Thông báo_Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa đông 2022-2023 ĐH Bayreuth, Đức
 
1. Thời gian học kỳ mùa đông:
– Bắt đầu học kỳ: 01/10
– Khóa học: 17/10/2022 – 10/2/2023
– Nghỉ đông: 24/12/2022 – 6/1/2023
– Kết thúc học kỳ: 31/3/2023
 
2. Ngôn ngữ:
– Trình độ tối thiểu tương đương B2 tiếng Anh hoặc tiếng Đức.
– Các chương trình bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ: Study of Religion, English Studies and Law.
– Các chương trình còn lại không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.
– Chương trình hè về Văn hóa Đức: https://www.sommeruni.uni-bayreuth.de/en/
 
3. Mô hình giảng dạy: Tại trường
 
4. Thông tin các khóa học: File đính kèm
 
5. Hỗ trợ từ chương trình:
– Miễn học phí cho sinh viên từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên
– Khóa học tiếng Đức dự bị: https://www.iik-bayreuth.de/website/en/iik hoặc liên lạc với Welcome Services international-students@uni-bayreuth.de để biết thêm chi tiết. Sinh viên có thể tham dự khóa học tiếng Đức miễn phí tại Sprachenzentrum (http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=76) khi đã nhập học.
 
6. Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Bản photo passport
– Bản confirmation (theo mẫu)
– Bảng điểm tiếng Anh
– Chứng chỉ ngoại ngữ
– Learning Agreement (theo mẫu cho học sinh thuộc ERAMUS)
– Giấy giới thiệu từ Khoa
– Study plan
 
7. Quy trình nộp hồ sơ:
Nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5), đồng thời gửi hồ sơ bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 16:00 ngày 23/4/2022
 
Nếu cần hỗ trợ thông tin gì thêm, xin vui lòng đến địa chỉ email: incoming-exchange@uni-bayreuth.de