Thông báo chuyển tiền học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc kỳ xét tuyển ĐH, CD khóa 2016, 2017 và 2018