THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM MỚI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025 – GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM MỚI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025 – GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT

Theo công văn 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024 của ĐHQG-HCM về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025, Phòng KHCN kính chuyển thông tin  đề nghị các đơn vị phổ biến và đẩy mạnh đăng ký thực hiện các nhiệm vụ mở mới sẽ thực hiện từ năm 2025.

Link G.Form đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025:  https://forms.gle/EXmozMwYteVJ6BVE6

Sau khi nhận được thông tin cơ bản của nhiệm vụ đăng ký theo link trên, Phòng KHCN trình Ban Giám hiệu tiến hành xét tuyển sơ bộ theo các tiêu chuẩn cơ bản và thông báo kết quả đến Quý Chủ nhiệm kết quả. Nhiệm vụ qua vòng xét tuyển sơ bộ sẽ tiếp tục quy trình đăng ký chính thức nhiệm vụ qua Hệ thống quản lý đề tài của ĐHQG-HCM (PMS) tại https://pms.vnuhcm.edu.vn/. Chủ nhiệm có thể vào xem Hướng dẫn và mẫu biểu liên quan có tại PMS. 

Thời hạn đăng ký theo link G. Form: đến hết ngày 10/4/2024.

Thời hạn thông báo kết quả xét tuyển qua email Chủ nhiệm:  đến hết ngày 12/4/2024.

Thời hạn Chủ nhiệm nộp hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ lên PMS:  đến hết ngày 30/4/2024.

Đề tài đăng ký phải phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM theo Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Đồng thời, do có nhiều điểm mới nên Chủ nhiệm đăng ký đề tài cần phải xem kỹ các tiêu chí ưu tiên phê duyệt của ĐHQG-HCM trong công văn 521/ĐHQG-KHCN và Phụ lục 1 Bộ chỉ số đo lường sản phẩm đề tài theo KPI (để xác định kinh phí thực hiện theo sản phẩm đăng ký)(Xem Quyết định 193 và Công văn 521)

 
Tiêu chuẩn đối với từng loại đề tài cấp ĐHQG-HCM (Điều 7), đối với chủ nhiệm đề tài (Điều 12) và về hồ sơ đăng ký (Điều 17) vui lòng xem chi tiết có ở quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của ĐHQG-HCM. Lưu ý: Chủ nhiệm đăng ký đề tài cấp ĐHQG mới khi đã nghiệm thu đạt đề tài cấp ĐHQG cũ.

Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM chia làm 03 loại theo thời gian, kinh phí thực hiện và sản phẩm tối thiểu  tương ứng:

§  Loại A và nhiệm vụ thuộc các Chương trình:  3 năm và trên 1 tỉ đồng. Tối thiểu phải có 1 bài báo Q1/Patent quốc tế + đào tạo SĐH.

§  Loại B và nhiệm vụ thuộc thuộc các Chương trình:  2 năm và từ trên 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Tối thiểu phải có 1 bài báo Q2/Patent trong nước + đào tạo SĐH.

§  Loại C:  1 – 2 năm và dưới 200 triệu đồng, ưu tiên dành cho ThS đang làm NCS, TS < 35 tuổi, TS mới được tuyển dụng trong vòng 02 năm, TS có kế hoạch đăng ký học hàm. Tối thiểu phải có 1 bài báo Scopus/Patent trong nước + 01 đào tạo SĐH/03 SV.

Liên hệ hỗ trợ:

–          Nếu có vấn đề về kỹ thuật khi đăng ký hồ sơ trực tuyến, vui lòng chụp lại màn hình và gởi đến Ban KH&CN (ĐHQG-HCM) qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn.

–          Nếu cần hỗ trợ về hành chính, vui lòng liên hệ Phòng KH&CN qua email: vtmthuan@hcmus.edu.vnhntanh@hcmus.edu.vn (loại C).

QĐ 193-ĐHQG 22-3-2012 – Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài cấp ĐHQG

CV 521 ĐHQG 29.3.2024 vv kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG 2025