Thông báo đăng ký học cải thiện HK1/2021-2022 – Đợt 2

Thông báo đăng ký học cải thiện HK1/2021-2022 – Đợt 2

THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà

đăng ký học cải thiện điểm đợt 2 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

          Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký : từ 13h đén 18h ngày 03/10/2021.
  2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo  link sau: https://forms.office.com/r/mFNANenY6f

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo đúng  thời gian thông báo.

Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào 17g ngày 04/10/2021.

  1. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí HP cải thiện chung với học phí học kỳ HK1/2021-2022.
  2. Một số quy định đối với học phần cải thiện:
  • Học phần cải thiện (HPCT): Là học phần mà sinh viên đã học và thi đạt ở các học kỳ trước, nay muốn học lại để đạt điểm số cao hơn.
  • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
  • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
  • Số tín chỉ HPCT được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
  • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy./.

 

Lưu ý: Nếu SV điền form nhiều lần thì Trường chỉ lấy kết quả điền form lần cuối cùng.

                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                            

                                                                                              

                                                                                                              TRẦN THÁI SƠN