Thông báo đăng ký học lại môn Hoãn thi và học Cải thiện HK2/2020-2021

Thông báo đăng ký học lại môn Hoãn thi và học Cải thiện HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy trong HK2/2020-2021)

 

                  Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK2/2019-2020 và HK1/2020-2021 để được dự thi trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 1. Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký từ chiều ngày 23/03/2021 đến hết ngày 24/03/2021.
 2. Thủ tục đăng ký: Sinh viên nộp đơn đã được duyệt điểm I và đơn đăng ký học lại học các học phần được duyệt hoãn thi cho phòng Đào tạo (sinh viên lấy mẫu trên mạng theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo / Đào tạo Đại học-Cao đẳng / Quy chế – Biểu mẫu / Biểu mẫu)
 3. Địa điểm đăng ký

Khóa 2018, 2019 và 2020 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ./.

 

THÔNG BÁO

(Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy

đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 2 năm học 2020-2021)

 

          Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 1. Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký từ ngày 22/03/2021 đến hết buổi sáng ngày 23/03/2021.
 2. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ chính thức (HK2/2020-2021).
 3. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn xin cải thiện điểm cho phòng Đào tạo (SV lấy mẫu đơn đăng ký theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo / Đào tạo Đại học-Cao đẳng / Quy chế – Biểu mẫu / Biểu mẫu).
 4. Địa điểm đăng ký

Khóa 2018, 2019 và 2020 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

     5. Một số quy định đối với học phần cải thiện.

 • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
 • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
 • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
 • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
 • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO