Thông báo đăng ký học phần HK1/2018-2019 lớp LTĐH

Thông báo đăng ký học phần HK1/2018-2019 lớp LTĐH

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK1/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK1/2018–2019 học cùng 17HCB như sau:

  1. Thời gian: 08/10 đến 19/10/2018. SV xem TKB lớp 17HCB tại đây.
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).
  3. Danh sách đăng ký học phần HK1/18-19 của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 29/11/2018.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             

                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO