Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 – Đại học chính quy (update)

Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 – Đại học chính quy (update)

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2019 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2020-2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

08/09/2020

09/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1 (môn chung)

CNTT

 

09/09/2020

13/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

Toán, Sinh, CNSH

 

10/09/2020

13/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

Các ngành còn lại

 

14/09/2020

15/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

(Môn Chuyên ngành của K.CNTT)

CNTT

 

17/09/2020

19/09/2020

K17,18

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên Đợt 1 (*)

24/09/2020

25/09/2020

K17,18

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

(Môn chuyên ngành của K. CNTT)

CNTT

 

29/09/2020

03/10/2020

Tất cả

ĐKHP Đợt 2

   –   K19: ĐK AV3, AV4 và Tự chọn

   –   K18 về trước: ĐK Học lại với K19

Tất cả các ngành

 

11/10/2020

(từ 19 giờ)

12/10/2020

Tất cả

ĐKHP Đợt 3

  – K20: ĐK AV1, AV2 và THCS

  – K19 về trước: ĐK Học lại với K20

Tất cả các ngành

 

16/10/2020

17/10/2020

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 2 & 3

   K20: ĐK AV1, AV2 và THCS

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

Đợt 2&3 (*)

(*): Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên xem kết quả các lớp mở < 10 SV từ 9hAM – 12/09/2020
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ của Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                         

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO