Thông báo đăng ký học phần HK2/2019-2020 cho SV lớp 18HCB

Thông báo đăng ký học phần HK2/2019-2020 cho SV lớp 18HCB

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2019-2020 (HK4)

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2018 và học trả nợ cùng K2019 (HK1)

                      Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần HK4 và các học phần trả nợ HK1 cùng K2019 trong học kỳ 2/2019-2020 như sau:

       1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:   

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

17/12/2019

22/12/2019

Đăng ký học phần HK4

SV xem file kế hoạch mở môn HK4 lớp 18HCB đính kèm. (*)

17/12/2019

22/12/2019

Đăng ký học phần trả nợ cùng K2019

SV xem file TKB 19HCB .

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

            (*):  Dự kiến điều chỉnh ĐKHP HK4 vào tuần học đầu tiên của HK4.

        2. Điều kiện đăng ký

 – Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

* Môn Tâm lý đại cương phòng đào tạo sẽ ĐKHP tự động cho SV.

* Môn Khóa luận tốt nghiệp phòng đào tạo sẽ ĐKHP cho SV khi có danh sách Khoa CNTT duyệt.

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.
  • SV xem thêm 2 file đính kèm để biết thông tin đăng ký học phần tự chọn.

 

                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO