Thông báo đăng ký học phần qua mạng HK2/2019-2020 – ĐHCQ

Thông báo đăng ký học phần qua mạng HK2/2019-2020 – ĐHCQ

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2019-2020

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

               Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2019-2020 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

03/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

04/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

05/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

Đăng ký AV4

13/02/2020

16/02/2020

K19 về trước

ĐKHP AV1, AV2, AV3, THCS, HP Tự chọn và HP học lại

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

19/02/2020

22/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

27/02/2020

28/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25TC

 

Lưu ý:  

 • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho SV K19. SV chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần giai đoạn 2
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký.

                                                                                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO