Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở – ĐHCQ

Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở – ĐHCQ

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học học phần Tin học cơ sở đối với sinh viên ĐH 2017)

Theo qui định sinh viên bậc Đại học hệ chính qui từ khóa tuyển 2017 phải đạt học phần Tin học cơ sở (được cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản)  mới đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp. Trong HK1/2017-2018, Trường tổ chức cho 07 ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

D420101

Sinh học

2

D420201

Công nghệ sinh học

3

D440112

Hóa học

4

D440201

Địa chất học

5

D440228

Hải dương học

6

D460101

Toán học

7

D520402

Kỹ thuật hạt nhân

Sinh viên có tên trong các ngành ở trên căn cứ vào thời gian rảnh trong thời khóa biểu cá nhân HK1/2017-2018 thực hiện đăng ký học như sau:

+ Đăng ký tại trang webhttp://thcs.t3h.vn

+ Thời gian đăng ký: từ ngày 22/08/2017 đến 12g00 ngày 25/08/2017.

+ Xem thông tin phòng học ở trang web trên vào ngày 26/08/2017.

+ Bắt đầu học từ tuần lễ ngày 28/8/2017 (học lý thuyết và thực hành tại phòng máy).

Lưu ý:

1.      Trong quá trình đăng ký sinh viên có thắc mắc liên hệ qua email: ttth@csc.hcmus.edu.vn

2.      Sinh viên K.2015, K.2016 chưa đạt học phần này có thể đăng ký học trong đợt này.