Thông báo đăng ký học trả nợ HK3/2019-2020 – lớp Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học trả nợ HK3/2019-2020 – lớp Liên thông đại học

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK3/18-19 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK3/2018–2019 học cùng 18HCB như sau:

  1. Thời gian: 03/06 đến 14/06/2019. SV xem TKB lớp 18HCB tại đây.
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).
  3. Danh sách đăng ký học phần HK3/18-19 của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 21/08/2019.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             

                                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO