Thông báo đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2017-2018

Thông báo đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 67/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2017-2018

 

 

 

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân năm học 2017-2018 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I.   Sinh hoạt Công dân Cuối khóa

1.  Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2014 (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2015 (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).

2.  Địa điểm:

  • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

3.  Nội dung sinh hoạt:

 

Ø   Chuyên đề I: gồm 2 nội dung

·        Tìm hiểu về Luật Lao động

·        Quản lý tài chính cá nhân

Ø   Chuyên đề II: gồm 2 nội dung

·        Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc 

·        Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học với sở hữu trí tuệ

 

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học. 

4.  Lịch cụ thể:

 

Ø   Lịch tổng quát: xem tại đây

 

Ø   Lịch chi tiết:

 

·        Chuyên đề 1 xem tại đây

 

·        Chuyên đề 2 xem tại đây 

 

5.  Kiểm tra

Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

 

Ø   Thời gian kiểm tra: SV theo dõi thông báo trên website Trường.

 

 

 

II.   Thời gian học

 

·        Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00

 

·        Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

   

 

III.   Hình thức đăng ký

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp với mình. Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp.

Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

Ø   Thời gian đăng ký: từ 18g00 ngày 25/9/2017 đến 18g00 ngày 02/10/2017

Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 03/10/2017

  • Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 

IV.   Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 

  • Lưu ý:

+                Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+                Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+                Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2017-2018.

 

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương