Thông báo điều chỉnh Đăng ký học phần HK1/2018-2019 đối với SV ĐHCQ

Thông báo điều chỉnh Đăng ký học phần HK1/2018-2019 đối với SV ĐHCQ

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2018-2019

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng trong học kỳ 1/2018-2019 như sau:

 

1. Thời gian điều chỉnh: Từ 10h ngày 29/08/2018 đến 16h ngày 31/08/2018

2. Điều chỉnh đăng ký:

 • Phòng Đào Tạo sẽ hủy các lớp không đủ số lượng đăng ký.
 • PĐT sẽ hủy đăng ký môn Lý thuyết độ đo và xác suất (MTH10401-17TTH) đối với SV khoa Toán học lại. SV xem TKB lớp 17_L1 (Thứ 5,  tiết 7-8-9, cơ sở Nguyễn Văn Cừ) để đăng ký.

Hướng dẫn điều chỉnh:

2.1 Đối với sinh viên K2015

 • Nhà trường tạm hoãn 1 học kỳ quy định xét hoàn tất các HP Anh văn để đăng ký các HP chuyên ngành (thông báo tại đây).

2.2 Đối với sinh viên K2017

 • PĐT đã hủy kết quả đăng ký HK1/18-19 đối với các học phần sinh viên đạt trong học kỳ HK3/17-18.
 • Sinh viên được điều chỉnh đăng ký các học phần đã học trong HK3/17-18 mà chưa có điểm hoặc chưa đạt.

2.3 Đối với sinh viên K2018:

 • Sinh viên được điều chỉnh học phần Tin học cơ sở đã đăng ký.

2.4 Đối với các khóa còn lại (K2016 và từ K2014 về trước)

 • Sinh viên được điều chỉnh các học phần đã đăng ký theo quy định.

Lưu ý:  

 1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 2. Sinh viên liên hệ Giáo vụ các khoa để được hỗ trợ đăng ký các môn giai đoạn 2.
 3. Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 4. Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 5. Sinh viên phải sử dụng email của trường khi gửi email đến PĐT/GVKhoa.

                                                                                    

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                 TRẦN THÁI SƠN