Thông báo điều chỉnh ĐKHP Anh văn và Tin học cơ sở

Thông báo điều chỉnh ĐKHP Anh văn và Tin học cơ sở

THÔNG BÁO

V/v  Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

                 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy việc điều chỉnh ĐKHP qua mạng (Đợt 4) trong HK1/2020-2021 như sau:

  1. 1. Thời gian đăng ký/điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 23h ngày

Khóa học

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

23/10/2020

24/10/2020

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 4

  • K2020: AVBT, AV1, AV2 và THCS
  • K2019 về trước: AV1, AV2 và THCS

Tất cả các ngành

           (*)

(*):  Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 

  1. Điều kiện đăng ký/điều chỉnh:
  • Chỉ SV K2020 các ngành: Sinh học, CNSH, Hóa, Toán, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý Y khoa, Hải dương, Công nghệ vật liệu, Địa chất, Kỹ thuật địa chất được đăng ký/điều chỉnh học phần THCS.
  • SV đã đăng ký các lớp AVBT, AV1, AV2 có số lượng SV đã đăng ký <= 30 SV và THCS có số lượng SV đã đăng ký <= 25 SV không được hủy đăng ký
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

 

Lưu ý:  

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV trong thời gian đăng ký qua mạng.