Thông báo điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021 lần 3

Thông báo điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021 lần 3

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng lần 3 – học kỳ 2 năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

          Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các lớp học mở cho sinh viên K2019 và K2020 phải dời lịch thi và chưa có điểm trước đợt điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) lần 2 (11/03  -> 14/03/2021).

         Nay phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc Điều chỉnh ĐKHP lần 3 trong HK2/2020-2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

18/03/2021

19/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 3

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25TC

Lưu ý:  

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Giai đoạn 2
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian điều chỉnh.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO