Thông báo điều chỉnh ĐKHP online đợt 1 và ĐKHP online đợt 2 – bậc Đại học

Thông báo điều chỉnh ĐKHP online đợt 1 và ĐKHP online đợt 2 – bậc Đại học

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy

học theo hình thức trực tuyến Đợt 2 – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, phương án giảng dạy theo hình thức truyền thống (trực tiếp trên lớp) không còn đủ thời gian để triển khai nên Trường chỉ mở các lớp học online trong HK2/2019-2020. Các lớp học không mở trong HK2/19-20 sẽ được mở trong các học kỳ tiếp theo. Trường đã triển khai hình thức học online đợt 1 cho sinh viên năm 3 và năm 4, nay Trường thông báo điều chỉnh các lớp đã ĐKHP online đợt 1 và  thời gian đăng ký/điều chỉnh ĐKHP online đợt  2 như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh và đăng ký:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

09/04/2020

10/04/2020

K18 về trước

Điều chỉnh ĐKHP online Đợt 1

Tất cả các ngành

13/04/2020

15/04/2020

K19 về trước

ĐKHP online Đợt 2

Tất cả các ngành

23/04/2020

24/04/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP online Đợt 2

Tất cả các ngành

 1. Điều kiện đăng ký, mở lớp dạy trực tuyến:
 • Sinh viên chỉ được điều chỉnh/đăng ký các học phần đã mở trên Portal.
 • Nhà trường chỉ mở các học phần có số lượng đăng ký trên 10 sinh viên. 
 1. Thời gian và hình thức học:
 • Sinh viên xem kết quả đăng ký đợt 2: Từ 18/04/2020. Thời gian bắt đầu học: Từ 20/04/2020
 • Hình thức học: Trực tuyến (online).
 • Sinh viên phải dùng email trường để đăng nhập vào lớp học online

 Lưu ý:  

 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng CTSV qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ
 • Email hỗ trợ  của Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian ĐKHP.

                                                                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO