Thông báo điều chỉnh lớp sinh viên ngành Hóa học

Thông báo điều chỉnh lớp sinh viên ngành Hóa học

    TP.HCM, ngày 31  tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh lớp sinh viên ngành Hóa học K2018

 

Sau khi có kết quả xét vào lớp cử nhân tài năng Hóa K2018, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Hóa học K2018 về việc điều chỉnh danh sách lớp học kỳ 1/2018-2019:

  1. Danh sách sinh viên ngành Hóa học K2018 có điều chỉnh lớp

(danh sách đính kèm phía dưới)

  1. Thời khóa biểu và lớp mới cập nhật 10h00 ngày thứ bảy 01/09/2018 tại:

            – Sinh viên sau khi đăng nhập vào Portal (https://portal.hcmus.edu.vn), vào nhóm chức năng Đăng ký học phần. Sau đó chọn chức năng Kết quả ĐKHP để xem lịch học chi tiết của từng lớp học Phòng Đào tạo đã đăng ký cho từng sinh viên.     

 

Lưu ý:

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ trực tiếp P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.