Thông báo ĐKHP HK2/2020-2021 – chương trình CLC ngành Sinh học, CN sinh học, Điện tử viễn thông và Khoa học môi trường

Thông báo ĐKHP HK2/2020-2021 – chương trình CLC ngành Sinh học, CN sinh học, Điện tử viễn thông và Khoa học môi trường

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 – chương trình chất lượng cao

ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, KT Điện tử viễn thông và Khoa học môi trường

         Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy – chương trình chất lượng cao của khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, khoa Điện tử viễn thông và khoa Môi trường về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng HK2/2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành

Ghi chú

18/02/2021

20/02/2021

2017, 2018, 2019

ĐKHP

CNSH, SH, ĐTVT

 

18/02/2021

19/02/2021

2020

ĐK học phần tự chọn

CNSH, SH

Không ĐK học phần bắt buộc

01/03/2021

03/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP

CNSH, SH, ĐTVT

 

Sinh viên theo dõi thông báo của Khoa để xem thời khóa biểu các môn ở HK2/2020-2021        

Sau ngày 03/03/21 tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

Thời gian bắt đầu học kỳ mới:

 • Khóa 2020 (ngành Sinh học, CN Sinh học, Điện tử viễn thông): 18/01/2021
 • Các khóa và ngành còn lại: 22/02/2021

2. Điều kiện đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
 • Khóa 2020 ngành ĐTVT và KHMT không tự ĐKHP, phòng đào tạo đăng ký học phần cho SV theo thời khóa biểu mà Khoa đã thông báo, SV không tự ý đăng ký.
 • Khóa 2020 ngành CN Sinh học và Sinh học chỉ tự đăng ký các học phần tự chọn. Các học phần bắt buộc sẽ được phòng đào tạo đăng ký sẵn.

Lưu ý:  

 • Lớp học phần có số lượng đăng ký ít hơn 10 sv có thể bị hủy. Sinh viên xem kết quả đăng ký các lớp này từ 9h00 ngày 22/02/2021
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn chuyên ngành.
 • Email hỗ trợ của Giáo vụ: lmhxuan@hcmus.edu.vn, dtlhuong@fetel.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời về ĐKHP cho SV dùng email sinh viên trong thời gian ĐKHP

                                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO