Thông báo đổi văn bằng đối với SV Cử nhân tài năng tốt nghiệp tháng 9/2017

Thông báo đổi văn bằng đối với SV Cử nhân tài năng tốt nghiệp tháng 9/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc đổi lại văn bằng tốt nghiệp chương trình Tài năng

bậc Đại học hệ chính quy – Đợt tháng 09/2017)

 – Căn cứ vào Quyết định số 08/QĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc sửa đổi Quyết định số 1174/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc Ban hành Quy định in nội dung trên văn bằng, chứng chỉ,

– Trường thông báo đến sinh viên (SV) chương trình Tài năng bậc Đại học hệ chính quy đã nhận văn bằng tốt nghiệp đại học về việc đổi lại bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2017 như sau:

  1. Thủ tục đổi lại văn bằng tốt nghiệp (BTN)

– SV mang BTN đã nhận đợt tốt nghiệp T9/2017, thẻ SV và CMND (thẻ căn cước công dân) để đối chiếu. SV thực hiện thủ tục như sau:

  • SV ký tên trả lại văn bằng cũ cho Trường, nộp lại văn bằng.
  • SV ký nhận bằng mới vào sổ cấp bằng, nhận bằng.
  • SV chỉ ký vào sổ cấp bằng và nhận bằng khi các thông tin đã chính xác.

– Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

­ Giấy ủy quyền cho người nhận hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nhận hộ và của SV.

­ Thực hiện thủ tục nhận bằng.

– SV/người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay phòng Đào tạo để xử lý.

  1. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  2. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp (BTN): từ ngày 17/01/2018 đến 19/01/2018.

Buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; Buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30.

 

* Lưu ý: Nếu có vấn đề phát sinh gì khác cần sự hỗ trợ của nhà Trường, sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh tại Phòng Đào tạo hoặc gửi email cho Thầy Trần Quang Đức theo địa chỉ email: tqduc@hcmus.edu.vn.

                                                                                                            

                                                                                                               TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO