Thông báo dồn ca chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

Thông báo dồn ca chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

THÔNG BÁO DỒN CA

Chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng

chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

Do số lượng sinh viên đăng ký quá ít, BTC thông báo dồn thời gian các buổi tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên. Cụ thể có 3 ca, thời gian địa điểm như sau:

NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

29/11/2019 (Thứ sáu)

Từ 8g00 đến 9g00

Hội trường B (cơ sở Thủ Đức – Dĩ An)

29/11/2019 (Thứ sáu)

Từ 14g00 đến 15g00

Hội trường B (cơ sở Thủ Đức – Dĩ An)

30/11/2019 (Thứ bảy)

Từ 8g00 đến 9g00

Hội trường B (cơ sở Thủ Đức – Dĩ An)

 

Các sinh viên đã đăng ký có thể tham gia 1 trong 3 ca như trên. Các sinh viên chưa đăng ký vẫn có thể tham gia và đăng ký trực tiếp tại địa điểm diễn ra chương trình.