Thông báo đóng học phí (dành cho học viên cao học các khóa 24, 25, 26 đăng ký học lại cùng khóa 27)

Thông báo đóng học phí (dành cho học viên cao học các khóa 24, 25, 26 đăng ký học lại cùng khóa 27)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                   

                                               

THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị học viên cao học các khóa 24, 25 và 26 đã đăng ký học lại cùng khóa 27 đến trường đóng học phí.

Thời hạn thu học phí: từ ngày 10/01/2018 – 15/01/2018

Mức thu: 570.000/tín chỉ

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Lê Đức Phúc