Thông báo đóng học phí HK3/2018-2019 lớp Liên thông Đại học

Thông báo đóng học phí HK3/2018-2019 lớp Liên thông Đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí HK3/18-19 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

 Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-KHTN ngày 19/09/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

Trường thông báo đến các sinh viên lớp LTĐH chính quy 18HCB (HK2) cùng sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đóng học phí HK3/2018–2019 như sau:

 1. Mức học phí: 243.000 đồng/15 tiết thực học
 2. Hình thức đóng học phí:
  • Sinh viên (SV) đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại trường (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.
  • SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.
  • Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng học phí, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí và liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính của nhà trường để được cấp biên lai học phí (nếu cần).
  • SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (Anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.
 3. Danh sách đóng học phí của sinh viên các lớp LTĐH trong file đính kèm.
 4. Thời gian thu học phí: từ ngày 26/08 đến ngày 10/09/2019.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được dự thi.

                                                                                                                             

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Lưu: VT, ĐT.