Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế (đợt quý 2/2022)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế (đợt quý 2/2022)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/xxVr52StHV 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 24/4/2022.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 2 năm 2022 như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4265/Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20Quy%202-2022.pdf{/aridoc}