Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2022)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2022)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/xxVr52StHV 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 23g30 ngày 24/7/2022.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 3 năm 2022 như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4461/2808_CST-Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20Quy%203-2022.pdf{/aridoc}