Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 1/2020)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 1/2020)

Các sinh viên có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 9/1/2020.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 1 năm 2020 như sau:

Lưu ý: Bệnh viện Nhân dân 115 (mã 79024) không nhận đổi nơi KCB.

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2793/35816_Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20quy%201.2020.pdf{/aridoc}