Thông báo gia hạn reset mật khẩu Email sinh viên HK2/2019-2020

Thông báo gia hạn reset mật khẩu Email sinh viên HK2/2019-2020

THÔNG BÁO

Gia hạn reset mật khẩu Email sinh viên HK2/2019-2020

___________________________

 

Trước tình hình sinh viên tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (định dạng MSSV@student.hcmus.edu.vnđối với những sinh viên quên mật khẩu để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần và học trực tuyến (online) trong HK2/2019-2020 như sau:

 

1. Đối với các sinh viên ĐÃ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÁC THỰC VỚI MICROSOFT

– Truy cập website: http://portal.office.com/

– Chọn chế độ “Quên mật khẩu”. Microsoftt sẽ gửi mật khẩu mới qua số điện thoại hoặc email đã được đăng ký trước đó

Các sinh viên không thực hiện được bước này có nghĩa là CHƯA đăng ký thông tin xác thực và phải thực hiện theo mục 2

 

2. Đối với các sinh viên CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÁC THỰC VỚI MICROSOFT: hạn cuối ngày 24/4/2020

2.1. Cách thức:

   – Sinh viên có thể sử dụng email cá nhân (đính kèm hình chụp CMND  Thẻ SV) gửi mail về P.Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

để yêu cầu hỗ trợ reset mật khẩu email SV.

   – Tiêu đề email: [Reset email SV] – MSSV

     VD: [Reset email SV] – 1711001

2.2. Đăng ký thông tin xác thực với Microsoft

Các sinh viên sau khi được reset phải thực hiện đăng ký thông tin xác thực với Microsoft để có thể tự reset khi quên mật khẩu tại website http://aka.ms/ssprsetup

LƯU Ý: Phòng CTSV CHỈ RESET 01 LẦN DUY NHẤT, các trường hợp không thực hiện đăng ký thông tin xác thực sau khi được reset phải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân