Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần đợt 3

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần đợt 3
Phòng Đào tạo gia hạn thêm thời gian 1 ngày cho đợt ĐKHP đợt 3 như sau:
 
Từ 9h ngày Đến 18h ngày Khóa Nội dung thực hiện Ngành được Ghi chú
đăng ký
11/10/2020 12/10/2020
13/10/2020
Tất cả ĐKHP Đợt 3 Tất cả các ngành  
    – K19 về trước: ĐK Học lại với K20