Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần HK1/2021-2022 cho SV học cùng K2021

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần HK1/2021-2022 cho SV học cùng K2021

    THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thời gian đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên hệ đại học chính quy học cùng khóa tuyển 2021

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2020 về trước việc gia hạn thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

Ghi chú

đăng ký

08/10/2021

09/10/2021

K20 về trước

 – Điều chỉnh ĐKHP học cùng K2021.
 – ĐK học lại AV1, AV2 với K2021.

Tất cả các ngành

 (*)

 

 

(*): Sau đợt điều chỉnh và ĐKHP này, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

                                                                                                           Trần Thái Sơn