Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ SV vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ SV vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM đã có thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ SV vay ưu đãi để học tập lãi suất 0%.

Thời hạn nộp hồ sơ gia hạn đến trước ngày 18/11/2020.

Mẫu đơn vay: download tại đây

Thông tin chi tiết trong thông báo dưới đây:

{aridoc width=”700″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3422/154.QPT-TT%20Ve%20viec%20gia%20han%20thoi%20gia%20nhan%20ho%20so%20sinh%20vien%20vay%20uu%20dai%20h%E1%BB%8Dc%20tap%20tap%20DHQG-HCM.pdf{/aridoc}