Thông báo hoàn trả phí Bảo hiểm y tế cho các sinh viên được cấp thẻ BHYT miễn phí

Thông báo hoàn trả phí Bảo hiểm y tế cho các sinh viên được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nhà Trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

Các sinh viên nhận tiền mặt vui lòng mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ) để nhận tiền.

Danh sách đính kèm:

STT MSSV HỌ TÊN HÌNH THỨC
1 1218432 Trần Huy Thanh Trúc chuyển khoản
2 1220062 Nguyễn Ngọc Minh Nam chuyển khoản
3 1312330 Trương Vũ Linh chuyển khoản
4 1312388 Trần Thị Ngọc chuyển khoản
5 1312423 Phan Tấn Phát chuyển khoản
6 1312509 Nguyễn Đức Tâm chuyển khoản
7 1312510 Nguyễn Đức Tâm chuyển khoản
8 1312545 Huỳnh Thị Thiêm chuyển khoản
9 1312568 Huỳnh Văn Quí Thông chuyển khoản
10 1312597 Huỳnh Cao Tin chuyển khoản
11 1312613 Cao Thái Toại chuyển khoản
12 1312690 Mạc Thị Kiều Vận chuyển khoản
13 1312735 Trượng La Nha chuyển khoản
14 1313610 Nguyễn Hữu Thống chuyển khoản
15 1313717 Vi Thị Thu chuyển khoản
16 1314512 Nguyễn Thụy Kiều Vân chuyển khoản
17 1315372 Nguyễn Thái Phong chuyển khoản
18 1315645 Trần Thạch Nguyên Khuê chuyển khoản
19 1316026 Đinh Thành Công chuyển khoản
20 1316120 Hồ Trọng Liêm chuyển khoản
21 1316226 Bùi Minh Tâm chuyển khoản
22 1320021 Nguyễn Thị Mỹ Diệu chuyển khoản
23 1320138 Trần Thanh Nhân chuyển khoản
24 1361016 Nguyễn Tùng Diệp chuyển khoản
25 1411088 Lê Thị Ngọc Hiền chuyển khoản
26 1412033 Lê Hữu Bách chuyển khoản
27 1412144 Đỗ Trường Hải chuyển khoản
28 1412151 Trần Thị Thanh Hải chuyển khoản
29 1412161 Lưu Đức Hiếu chuyển khoản
30 1412166 Nguyễn Văn Hiếu chuyển khoản
31 1412197 Đoàn Thị Phương Huyền chuyển khoản
32 1412291 Lữ Tâm Long chuyển khoản
33 1412320 Lê Quốc Minh chuyển khoản
34 1412321 Lương Nhật Minh chuyển khoản
35 1412427 Nguyễn Minh Quang chuyển khoản
36 1412430 Nguyễn Vũ Quang chuyển khoản
37 1412477 Đoàn Hiếu Tâm chuyển khoản
38 1412484 Vũ Thành Tâm chuyển khoản
39 1412490 Nguyễn Văn Thao chuyển khoản
40 1412657 Nguyễn Tường Vy chuyển khoản
41 1413055 Nguyễn Thị Hoa chuyển khoản
42 1413106 Lâm Hoàng Nhã chuyển khoản
43 1413111 Nguyễn Thị Nhờ chuyển khoản
44 1413138 Lâm Hồ Quốc Thái chuyển khoản
45 1413144 Bùi Minh Thắng chuyển khoản
46 1414020 Đỗ Thị Diệu ái chuyển khoản
47 1414098 Võ Nhật Hảo chuyển khoản
48 1414197 Nguyễn Ngọc Minh chuyển khoản
49 1414211 Trần Thị Tuyết Nga chuyển khoản
50 1414450 Hàm Nữ Bình Tửu chuyển khoản
51 1415274 Huỳnh Kim Ngân chuyển khoản
52 1415435 Trần Thị Thu Thảo chuyển khoản
53 1415523 Hoàng Phương Triều chuyển khoản
54 1416097 Huỳnh Vũ Lợi chuyển khoản
55 1416165 Nguyễn Văn Tài chuyển khoản
56 1416380 Trần Văn Nghĩa chuyển khoản
57 1416398 Lê Thị Nhân chuyển khoản
58 1416528 Nguyễn Thị Mỹ Uyên chuyển khoản
59 1417287 Nguyễn Thị Thu Thảo chuyển khoản
60 1417294 Nguyễn Chánh Thiện chuyển khoản
61 1417411 Trần Thị Hồng Nhung chuyển khoản
62 1417633 Nguyễn Thị Tường Vi chuyển khoản
63 1418313 Nguyễn Thị Hồng Thúy chuyển khoản
64 1419166 Nguyễn Trần Luân chuyển khoản
65 1419329 Nguyễn Hoàng Phượng Trang chuyển khoản
66 1420004 Trần Đình Anh chuyển khoản
67 1420046 Hoàng Ngọc Quốc Huy chuyển khoản
68 1420199 Nguyễn Nhật Huy chuyển khoản
69 1421087 Nguyễn Hồ Phương Trình chuyển khoản
70 1421343 Thọ Trường Thi chuyển khoản
71 1422283 Cún Chạc Lềnh chuyển khoản
72 1422390 Nguyễn Thị Thảo Nguyên chuyển khoản
73 1422461 Nguyễn Hoài Thương chuyển khoản
74 1423011 Trần Thanh Cường chuyển khoản
75 1460044 Phạm Văn Tín Thành chuyển khoản
76 1460208 Phạm Trần Phương Duy chuyển khoản
77 1460213 Đỗ Nguyên Dũng chuyển khoản
78 1460245 Nguyễn Văn Đạt chuyển khoản
79 1460440 Phạm Ngọc Hương chuyển khoản
80 1460881 Lê Thiết Tha chuyển khoản
81 1460914 Phạm Hữu Thạnh chuyển khoản
82 1461066 Võ Trung Trực chuyển khoản
83 1461527 Mai Thị Huỳnh Như chuyển khoản
84 1511071 Lê Kim Hà chuyển khoản
85 1511101 Vũ Quốc Hoàng chuyển khoản
86 1511150 Nguyễn Thị Kim Loan chuyển khoản
87 1511279 Nguyễn Minh Thảo chuyển khoản
88 1512062 Phan Thị Mỹ Dung chuyển khoản
89 1512063 Nguyễn Du Du chuyển khoản
90 1512117 Nguyễn Minh Đồng chuyển khoản
91 1512151 Lâm Khả Hân chuyển khoản
92 1512160 Lâm Trung Hiếu chuyển khoản
93 1512174 Hồ Văn Hoàng chuyển khoản
94 1512240 Vương Trọng Khang chuyển khoản
95 1512269 Đặng Anh Kiệt chuyển khoản
96 1512337 Nguyễn Hoàng Nam chuyển khoản
97 1512533 Nguyễn Cao Thiên chuyển khoản
98 1512537 Trần Thanh Thiện chuyển khoản
99 1512555 Bùi Võ Quốc Thống chuyển khoản
100 1512620 Nguyễn Duy Trúc chuyển khoản
101 1513033 Kiều Dũng chuyển khoản
102 1513169 Lê Trung Thành chuyển khoản
103 1514043 Ngô Hoàng Đảm chuyển khoản
104 1514052 Phan Thị Thu Hà chuyển khoản
105 1514080 Đỗ Thị Huệ chuyển khoản
106 1514106 Trần Thị Thúy Kiều chuyển khoản
107 1514107 Nguyễn Thị Quý Kim chuyển khoản
108 1514166 Nguyễn Thị Lệ Nguyên chuyển khoản
109 1514190 Trần Tiến Phát chuyển khoản
110 1514271 Lưu Khởi Toàn chuyển khoản
111 1514307 Trần Thị Thanh Tuyền chuyển khoản
112 1515024 Phạm Thị Hồng Cẩm chuyển khoản
113 1515050 Võ Thị Quốc Đại chuyển khoản
114 1515117 Lê Thị Linh chuyển khoản
115 1515195 Ngô Thị Như Oanh chuyển khoản
116 1515336 Võ Thị Kim Vương chuyển khoản
117 1516042 Nguyễn Hồng Hà chuyển khoản
118 1516142 Nguyễn Thị Thương Thương chuyển khoản
119 1516149 Lê Nguyễn Thảo Trang chuyển khoản
120 1516172 Đồng Công Hữu Vinh chuyển khoản
121 1517027 Thái Thị Diệu chuyển khoản
122 1517031 Phan Thị Mỹ Duyên chuyển khoản
123 1517115 Trần Nguyễn Yến Oanh chuyển khoản
124 1517132 Nguyễn Văn Sơn chuyển khoản
125 1517141 Lê Thị Thu Thảo chuyển khoản
126 1517170 Đặng Huyền Trâm chuyển khoản
127 1517202 Trần Anh Việt chuyển khoản
128 1518018 Nguyễn Cảnh Bình chuyển khoản
129 1518086 Hồ Phú Khánh chuyển khoản
130 1518230 Nguyễn Ngọc Thùy Trang chuyển khoản
131 1518232 Đặng Mỵ Thanh Trâm chuyển khoản
132 1518256 Phan Thị Tươi chuyển khoản
133 1519173 Kim Trần Thủy Tâm chuyển khoản
134 1519184 Huỳnh Thị Ái Thu chuyển khoản
135 1520035 Hoàng Thành Đạt chuyển khoản
136 1520111 Tống Quang Minh chuyển khoản
137 1520146 Nguyễn Thị Phượng chuyển khoản
138 1520196 Nông Thị Thủy chuyển khoản
139 1521005 Nguyễn Thị Bông chuyển khoản
140 1521027 Trần Thị Ngọc Khương chuyển khoản
141 1521071 Đàm Thị Thân chuyển khoản
142 1522060 Phạm Thị Kim Ngân chuyển khoản
143 1522068 Phạm Thị Nhiều chuyển khoản
144 1522091 Ngô Tấn Tài chuyển khoản
145 1522116 Trần Hữu Tình chuyển khoản
146 1560137 NGUYỄN VĂN ĐỈNH chuyển khoản
147 1560177 NGUYỄN XUÂN HIẾU chuyển khoản
148 1560283 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU chuyển khoản
149 1560371 TRƯƠNG TIẾN NGỌC chuyển khoản
150 1560495 NGUYỄN TIẾN TÂM chuyển khoản
151 1560548 NGUYỄN QUANG THỊNH chuyển khoản
152 1611131 PHẠM HUY LÂM chuyển khoản
153 1611143 HUỲNH PHƯỚC LỘC chuyển khoản
154 1612149 TRẦN TƯỜNG DUY chuyển khoản
155 1612297 VÕ ĐĂNG KHOA chuyển khoản
156 1612323 ĐẶNG PHỤNG TRƯỜNG LÂM chuyển khoản
157 1612615 ĐÀO VIỆT THẮNG chuyển khoản
158 1612827 THÁI THIÊN VŨ chuyển khoản
159 1614044 PHÙNG VĂN ĐỨC chuyển khoản
160 1615079 HỒ THỊ KỲ DUYÊN chuyển khoản
161 1615293 DƯƠNG THỊ HÀ PHƯƠNG chuyển khoản
162 1615363 HOÀNG THỊ THÙY chuyển khoản
163 1615435 HUỲNH THẾ VINH chuyển khoản
164 1616022 LÊ XUÂN ĐỊNH chuyển khoản
165 1616064 LÊ CÔNG LƯU chuyển khoản
166 1620039 CÁP BẢO ĐIỀN chuyển khoản
167 1660235 NGUYỄN XUÂN HƯNG chuyển khoản
168 1660241 LÊ VĂN HUY chuyển khoản
169 1660295 NGUYỄN CAO KỲ chuyển khoản
170 1660298 LÊ VĂN LAI chuyển khoản
171 1660319 LÊ NGUYỄN QUANG ĐẠI LỘC chuyển khoản
172 1660342 PHAN NHẬT MINH chuyển khoản
173 1660347 NGUYỄN HOÀNG MINH chuyển khoản
174 1660372 NGUYỄN HỮU NGHĨA chuyển khoản
175 1660447 NGUYỄN TRẦN PHÚ chuyển khoản
176 1660459 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG chuyển khoản
177 1660460 TRẦN NHẬT PHƯƠNG chuyển khoản
178 1660646 NGUYỄN TỐNG TRIỀU chuyển khoản
179 1660661 DƯƠNG HOÀNG TRUNG chuyển khoản
180 1660703 NGUYỄN THỊ THANH VÂN chuyển khoản
181 1313183 Bùi Nguyễn Lệ Thùy chuyển khoản
182 1313278 Lê Hoàng Dũng chuyển khoản
183 1313518 Nguyễn Văn Phú chuyển khoản
184 1313681 Hồ Thị Việt chuyển khoản
185 1320181 Nguyễn Phước Thiện chuyển khoản
186 1412571 Phan Đình Tri chuyển khoản
187 1419044 Mai Thị Ngọc Diễm chuyển khoản
188 1460408 Nguyễn Hải Khánh Huy chuyển khoản
189 1560379 ĐINH NGHĨA NHÂN chuyển khoản
190 1417241 Lê Thị Phượng Tiền mặt
191 1119474 Nguyễn Đạo Thành Danh Tiền mặt
192 1211126 Nguyễn Hoàng Sang Tiền mặt
193 1211685 Phạm Thị Thắm Tiền mặt
194 1211924 Phạm Minh Nhật Tiền mặt
195 1311080 Nguyễn Thị Thu Hà Tiền mặt
196 1311180 Đoàn Thị Mến Tiền mặt
197 1312111 Mai Văn Đại Tiền mặt
198 1312214 Nguyễn Duy Hoàng Tiền mặt
199 1312246 Nguyễn Linh Vũ Huy Tiền mặt
200 1312310 Cao Duy Lâm Tiền mặt
201 1312414 Đỗ Đình Ninh Tiền mặt
202 1312483 Phan Sang Tiền mặt
203 1312497 Vũ Lê Hoàng Sơn Tiền mặt
204 1211577 Nguyễn Tiến Phong Tiền mặt