Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 1)

THÔNG BÁO

v/v hoàn trả phí bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 1)

 

Các sinh viên đã nộp bản sao thẻ Bảo hiểm y tế do địa phương/cơ quan cấp cho P.CTSV từ ngày 06/11/2018 – 18/12/2018 được hoàn trả tiền theo danh sách sau:

– Các sinh vên được chuyển khoản vui lòng kiểm tra thẻ ATM để nhận tiền;

– Các sinh viên nhận tiền mặt mang thẻ sinh viên đến trực tiếp P.CTSV (tại cơ sở đang học) để nhận tiền từ ngày 15/01/2019;

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1846/Danh%20sach%20tra%20tien%20T12.pdf{/aridoc}