THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2022 (Dành cho sinh viên Đại học)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2022  (Dành cho sinh viên Đại học)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2022

(Dành cho sinh viên Đại học) 

 

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet. Việc xét học bổng thường niên được thực hiện căn cứ vào QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ xét Học bổng Vallet toàn quốc 2022. 

Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ đến quá trình xét tuyển và công bố kết quả của Học bổng Vallet 2022 như sau:

I.Đối tượng nộp hồ sơ 

Áp dụng cho sinh viên từ Năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình từ 7,5/10,0 trở lên trong các học kỳ chính khóa. Các thành tích khác như chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2020 (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021) cũng được xét ưu tiên khi tuyển chọn.

II. Giá trị học bổng: 26.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu triệu VNĐ) 

III. Hồ sơ xét học bổng gồm: 

  1. Phiếu đăng ký học bổng ( theo mẫu)
  2. Điểm xét học bổng căn cứ vào điểm trung bình tích lũy (TBTL) của các học kỳ như sau:
    *Đối với chương trình có 2 học kỳ chính trong một năm học – tính theo điểm trung bình tích lũy của HK I, HK II năm học 2020-2021 và HK I năm học 2021-2022, không tính điểm học kỳ hè.
    *Đối với chương trình có 3 học kỳ chính trong một năm học – tính theo điểm HK I, HK II, HK III của năm học 2020-2021 và HKI năm học 2021-2022; 
  3. Hồ sơ đăng ký học bổng: tất cả hồ sơ minh chứng (theo yêu cầu) phải được scan thành 1 tập tin duy nhất có định dạng .pdf theo quy định tên: Họ và tên-Tên trường. Ví dụ: Nguyễn Văn A-ĐHKHTN. 

Thứ tự các minh chứng trong tập tin như sau: 

a/ phiếu đăng ký Học bổng Vallet (theo mẫu)

b/ bản chụp CMND/CCCD 2 mặt;

c/ bản chụp thẻ sinh viên; 

d/ bảng điểm có xác nhận của nhà trường các học kỳ chính khóa nêu trong mục 2 phía trên; 

e/ bản mềm các công trình nghiên cứu (chụp trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo) chưa được dùng để xét thành công học bổng các năm trước (nếu có); 

f/ minh chứng của 02 giải thưởng các cấp (nếu có); 

g/ bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có); 

h/ minh chứng của 01 hoạt động xã hội (nếu có).

IV.Quy trình xét 

1- Đăng ký và nộp hồ sơ: Hình thức trực tuyến (online) theo đường dẫn: https://forms.gle/SbpjLoX62ERtjJTY8

a/ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/6/2022;

b/ Thời gian xét vòng 1: 03/6/2022 – 22/6/2022 

c/ Ban HB gửi danh sách các ứng viên được chọn vào vòng 2: 23/6/2022 

d/ Các ứng viên trong danh sách vòng 2 cần phải nộp hồ sơ bản cứng để xét học bổng tại Phòng Công tác sinh Viên trong giờ hành chính trước 16g00 ngày 01/7/2022. Nội dung và thứ tự phải đúng với hồ sơ nộp trực tuyến. Ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ họ tên và mã số sinh viên.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban học bổng sẽ: (1)thông báo về trường; (2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa; (3)Ban Học bổng sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết. 

2- Công bố kết quả: 

Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email sinh viên do Nhà trường cung cấp, dự kiến cuối tháng 7/2022. 

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: info.hbvalletmn@gmail.com.

Thời gian và địa điểm trao học bổng (dự kiến): Sáng 29/8/2022 tại Nhà hát Thành phố HCM.