Thông báo Hội thi “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật”, ngày 09/11/2017

Thông báo Hội thi “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật”, ngày 09/11/2017
THÔNG BÁO

Hội thi “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật”

 

 

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, Ban Thanh tra – Pháp chế phối hợp với Công Đoàn ĐHQG-HCM và Hội Luật gia TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức Hội thi “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật”.

 

1. Đối tượng dự thi

– Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, đoàn viên công đoàn đang công tác, làm việc tại ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

– Tất cả học viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQG-HCM.

 

2. Nội dung và hình thức cuộc thi

a. Nội dung: tìm hiểu các quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật Viên chức 2010 (sinh viên không tìm hiểu LuậT này); Bộ Luật Dân sự năm 2015; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Lao động năm 2012 và Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

b. Hình thức: gồm hai phần thi: Phần thi trắc nghiệm và Phần thi tự luận.

Cả hai phần thi trắc nghiệm và tự luận đều thi trực tuyến tại trang điện tử công đoàn ĐHQG-HCM: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

c. Thời gian: từ 7g00 đến 23g00, ngày 9/11/2017 (Thứ 5).

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 27/11/2017 (Thứ 2) tại trang thông tin điện tử Công đoàn ĐHQG-HCM: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây